Zrcadlení dat

Proces, při kterém jsou kritická data zkopírována okamžitě do jiného umístění, takže se neztratí v případě Business Continuity E / I / C.


Data Mirroring

A process whereby critical data is copied instantaneously to another location so that it is not lost in the event of a Business Continuity E/I/C.

Použito v metodice