Abend

Abnormální ukončení práce s počítačem, ukončení úkolu před jeho dokončením kvůli chybovému stavu, který nemůže být vyřešen zařízením pro obnovu během provádění úkolu.


Abend

An abnormal end to a computer job, termination of a task prior to its completion because of an error condition that cannot be resolved by recovery facilities while the task is executing.

Použito v metodice