ACK

Potvrzení

Příznak, nastavený v paketu, který udává odesílateli, že předcházející odeslaný paket byl přijímačem správně přijat bez chyb nebo že přijímač je nyní připraven přijmout přenos.


ACK

Acknowledgment

A flag set in a packet to indicate to the sender that the previous packet sent was accepted correctly by the receiver without errors, or that the receiver is now ready to accept a transmission.

Použito v metodice