Activita

Hlavní kroky podniknuté v procesu COBIT.


Activity

The main actions taken to operate the COBIT process.

Použito v metodice