Administrativní kontrola

Pravidla a postupy týkající se provozní efektivity, účinnosti a dodržování předpisů a řídících politik.


Administrative Control

The rules, procedures and practices dealing with operational effectiveness, efficiency and adherence to regulations and management policies.

Použito v metodice