Adresní prostor

Počet odlišných umístění, na které lze odkazovat se strojem.


Address Space

The number of distinct locations that may be referred to with the machine address.

Použito v metodice