Adresní prostor

Počet odlišných umístění, na které lze odkazovat se strojem.

Použito v metodice