Adresování

Metoda použitá k identifikaci umístění účastníka v síti.


Addressing

The method used to identify the location of a participant in a network.

Použito v metodice