Adresování

Metoda použitá k identifikaci umístění účastníka v síti.

Použito v metodice