Adware

Softwarový balík, který automaticky přehraje, zobrazuje nebo stáhne reklamní materiál do počítače po instalaci softwaru nebo při jeho používání.


Adware

A software package that automatically plays, displays or downloads advertising material to a computer after the software is installed on it or while the application is being used.

Použito v metodice