Agregace rizik

Proces integrace hodnocení rizik na podnikové úrovni s cílem získat úplný pohled na celkové riziko pro podnik.


Risk Aggregation

The process of integrating risk assessments at a corporate level to obtain a complete view on the overall risk for the enterprise.

Použito v metodice