Akce pro obnovení

Provedení odpovědi nebo úkolu podle písemného postupu.


Recovery Action

Execution of a response or task according to a written procedure.

Použito v metodice