Aktivní odezva

Odpověď, při které systém automaticky nebo v souhlasu s uživatelem blokuje nebo jinak ovlivňuje průběh zjištěného útoku.


Active Response

A response in which the system either automatically, or in concert with the user, blocks or otherwise affects the progress of a detected attack.

Použito v metodice