Aktivum

Hmotné nebo nehmotné hodnoty, které stojí za to chránit, včetně lidí, informací, infrastruktury, financí a reputace.


Asset

Something of either tangible or intangible value that is worth protecting, including people, information, infrastructure, finances and reputation.

Použito v metodice