Alpha

Použití abecedních znaků nebo abecedního řetězce znaků.


Alpha

The use of alphabetic characters or an alphabetic character string.

Použito v metodice