Alternativní proces

Automatický nebo manuální proces navržený a zavedený pro pokračování kritických obchodních procesů od okamžiku selhání návratu k normálu.


Alternate Process

Automatic or manual process designed and established to continue critical business processes from point‐of‐failure to return‐to‐normal.

Použito v metodice