Amortizace

Proces přidělování nákladů, který přiřazuje původní náklady na vybavení prospěšné doby.


Depreciation

The process of cost allocation that assigns the original cost of equipment to the periods benefited.

Použito v metodice