Amortizatice

Proces přidělování nákladů, který přiřazuje původní náklady na nehmotný majetek do obdržených období, počítáno stejným způsobem jako odpisy.


Amortization

The process of cost allocation that assigns the original cost of an intangible asset to the periods benefited; calculated in the same way as depreciation.

Použito v metodice