Analytická technika

Zkoumání poměrů, trendů a změn zůstatků a jiných hodnot mezi jednotlivými obdobími za účelem získání širokého pochopení finanční nebo provozní pozice podniku a určení oblastí, které mohou vyžadovat bližší šetření.


Analytical Technique

The examination of ratios, trends, and changes in balances and other values between periods to obtain a broad understanding of the enterprise's financial or operational position and to identify areas that may require further or closer investigation.

Použito v metodice