Analýza dat

Typicky ve velkých podnicích, kde je objem dat zpracovávaných systémem plánování podnikových zdrojů (ERP) velice objemný, je analýza vzorů a trendů mimořádně užitečná při zjišťování účinnosti a efektivity operací.


Data Analysis

Typically in large enterprises in which the amount of data processed by the enterprise resource planning (ERP) system is extremely voluminous, analysis of patterns and trends proves to be extremely useful in ascertaining the efficiency and effectiveness of operations.

Použito v metodice