Analýza hrozeb

Hodnocení druhu, rozsahu a povahy událostí nebo činností, které mohou mít za následek nepříznivé důsledky; identifikace hrozeb, které existují proti aktivům podniku.


Threat Analysis

An evaluation of the type, scope and nature of events or actions that can result in adverse consequences, identification of the threats that exist against enterprise assets.

Použito v metodice