Analýza kořenové příčiny

Proces diagnostiky pro stanovení původu událostí, které lze použít pro učení z následků, obvykle z chyb a problémů.


Root Cause Analysis

A process of diagnosis to establish the origins of events, which can be used for learning from consequences, typically from errors and problems.

Použito v metodice