Analýza v reálném čase

Analýza, která se provádí průběžně, s výsledky získanými v době změny systému run-time.


Real‐Time Analysis

Analysis that is performed on a continuous basis, with results gained in time to alter the run‐time system.

Použito v metodice