Anonymita

Kvalita nebo stav, kdy nebyl uveden nebo identifikován.

Použito v metodice