Aplikační architektura

Popis logického seskupení funkcí, které spravují objekty potřebné pro zpracování informací a podporu cílů podniku.


Application Architecture

Description of the logical grouping of capabilities that manage the objects necessary to process information and support the enterprise’s objectives.

Použito v metodice