Aplikační program

Program, který zpracovává obchodní data prostřednictvím činností, jako je zadávání dat, aktualizace nebo dotazování.


Application Program

A program that processes business data through activities such as data entry, update or query.

Použito v metodice