Aplikační systém

Integrovaná sada počítačových programů navržená tak, aby sloužila konkrétní funkci, která má specifické vstupní, zpracování a výstupní činnosti.


Application System

An integrated set of computer programs designed to serve a particular function that has specific input, processing and output activities.

Použito v metodice