Aplikační vrstva

V komunikačním modelu Open Systems Interconnection (OSI) aplikační vrstva poskytuje služby pro aplikační program, aby se zajistila možnost efektivní komunikace s jiným aplikačním programem v síti.


Application Layer

In the Open Systems Interconnection (OSI) communications model, the application layer provides services for an application program to ensure that effective communication with another application program in a network is possible.

Použito v metodice