Architektonická rada

Skupina zainteresovaných stran a odborníků, kteří jsou zodpovědní za vedení pokynů týkajících se záležitostí a rozhodnutí týkajících se podnikové architektury a za stanovení architektonických politik a norem.


Architecture Board

A group of stakeholders and experts who are accountable for guidance on enterprise‐architecture‐ related matters and decisions, and for setting architectural policies and standards.

Použito v metodice