Architektura orientovaná na služby

Knihovna osvědčených funkčních softwarových appletů založených na cloudových technologiích, které se dají vzájemně propojit, aby se staly užitečnou online aplikací.


Service‐Oriented architecture

A cloud‐based library of proven, functional software applets that are able to be connected together to become a useful online application.

Použito v metodice