ASP

Poskytovatel aplikačních služeb

Také známý jako poskytovatel spravovaných služeb (MSP), nasazuje, spravuje přístup k balíčkové aplikaci pro více účastníků z centrálně spravovaného zařízení.


ASP

Application Service Provider

Also known as managed service provider (MSP), it deploys, hosts and manages access to a packaged application to multiple parties from a centrally managed facility.

Použito v metodice