ASP/MSP

Aplikace nebo poskytovatel spravovaných služeb

Třetí strana, která dodává a spravuje aplikace a počítačové služby včetně bezpečnostních služeb více uživatelům prostřednictvím Internetu nebo soukromé sítě.


ASP/MSP

Application or managed service provider

A third party that delivers and manages applications and computer services, including security services to multiple users via the Internet or a private network.

Použito v metodice