Assembler

Program, který přijímá jako vstupní program napsaný v jazyce sestavení a překládá jej do strojového kódu nebo jazyka stroje.

Použito v metodice