Asynchronní přenos

Asynchronní přenos je přenos dat, v nichž každá znaková jednotka je samostatná jednotka se svými vlastními počátečními a zastávacími bity a nerovnoměrným intervalem mezi nimi. Asynchronní přenos je také označován jako přenos start / stop.


Asynchronous Transmission

Asynchronous transmission is the transmission of data in which each character is a self-contained unit with its own start and stop bits and an uneven interval between them. Asynchronous transmission is also referred to as start/stop transmission.

Použito v metodice