ATM

Režim asynchronního přenosu

Technologie spouštění a multiplexování s nízkým zpožděním s vysokou šířkou pásma, která umožňuje integraci hlasu a videa v reálném čase i dat. Jedná se o protokol vrstvy datového spojení.


ATM

Asynchronous Transfer Mode

A high‐bandwidth low‐delay switching and multiplexing technology that allows integration of real‐ time voice and video as well as data. It is a data link layer protocol.

Použito v metodice