Atribut vzorkování

Metoda výběru části populace založená na přítomnosti nebo nepřítomnosti určité charakteristiky.

Použito v metodice