Atribut vzorkování

Metoda výběru části populace založená na přítomnosti nebo nepřítomnosti určité charakteristiky.


Attribute Sampling

Method to select a portion of a population based on the presence or absence of a certain characteristic.

Použito v metodice