Atribut zralosti procesu

Různé aspekty procesu zahrnutého v iniciativě o ujištění.


Process Maturity Attribute

The different aspects of a process covered in an assurance initiative.

Použito v metodice