Audit

Formální kontrola a ověření, zda je dodržována norma nebo soubor pokynů, jsou záznamy přesné nebo jsou splněny cíle účinnosti a účinnosti.


Audit

Formal inspection and verification to check whether a standard or set of guidelines is being followed, records are accurate, or efficiency and effectiveness targets are being met.

Použito v metodice