Audit Trail

Viditelná stopa důkazů umožňující vysledovat informace obsažené ve výkazech nebo zprávách zpět k původnímu vstupnímu zdroji.


Audit Trail

A visible trail of evidence enabling one to trace information contained in statements or reports back to the original input source.

Použito v metodice