Audit Trail operačního systému

Záznam systémových událostí generovaných specializovaným mechanismem operačního systému.


Operating System Audit Trail

Record of system events generated by a specialized operating system mechanism.

Použito v metodice