Audit Universe

Viditelná stopa důkazů umožňující vysledovat informace obsažené ve výkazech nebo zprávách zpět k původnímu vstupnímu zdroji.


Audit Universe

An inventory of audit areas that is compiled and maintained to identify areas for audit during the audit planning process.

Použito v metodice