Audit vzorkování

Použití auditních postupů na méně než 100 procent položek v populaci za účelem získání důkazních informací o konkrétní charakteristice populace.


Audit Sampling

The application of audit procedures to less than 100 percent of the items within a population to obtain audit evidence about a particular characteristic of the population.

Použito v metodice