Audit zapojení

Konkrétní zadání auditu nebo kontrolní činnost, jako je audit, kontrola sebehodnocení, kontrola podvodu nebo poradenství.


Audit Engagement

A specific audit assignment or review activity, such as an audit, control self‐assessment review, fraud examination or consultancy.

Použito v metodice