Auditní orgán

Prohlášení o postavení v rámci podniku, včetně řádků vykazování a práv na přístup.


Audit Authority

A statement of the position within the enterprise, including lines of reporting and the rights of access.

Použito v metodice