Auditovatelnost

Úroveň, na kterou lze transakce sledovat a kontrolovat prostřednictvím systému.


Auditability

The level to which transactions can be traced and audited through a system.

Použito v metodice