Auditové expertní systémy

Systémy odborné a rozhodovací podpory, které mohou být použity k tomu, aby pomohly auditorům IS v rozhodovacím procesu tím, že automatizují znalosti odborníků v dané oblasti.

Použito v metodice