Auditové expertní systémy

Systémy odborné a rozhodovací podpory, které mohou být použity k tomu, aby pomohly auditorům IS v rozhodovacím procesu tím, že automatizují znalosti odborníků v dané oblasti.


Audit Expert Systems

Expert or decision support systems that can be used to assist IS auditors in the decision‐making process by automating the knowledge of experts in the field.

Použito v metodice