Automatizované řízení aplikací

Ovládací prvky, které byly naprogramovány a vloženy do aplikace.

Použito v metodice