Automatizované řízení aplikací

Ovládací prvky, které byly naprogramovány a vloženy do aplikace.


Automated Application Controls

Controls that have been programmed and embedded within an application.

Použito v metodice