BCP

Plán kontinuity podnikání

Plán používaný podnikem k reakci na narušení kritických obchodních procesů. Závisí na nouzovém plánu obnovy kritických systémů.


BCP

Business Continuity Plan

A plan used by an enterprise to respond to disruption of critical business processes. Depends on the contingency plan for restoration of critical systems.

Použito v metodice