BCP Fáze

Postup sestávající z různých fází.


Phase of BCP

A step‐by‐step approach consisting of various phases.

Použito v metodice