Benchmark

Test, který byl navržen tak, aby vyhodnotil výkonnost systému.


Benchmark

A test that has been designed to evaluate the performance of a system.

Použito v metodice