Benchmarking

Systematický přístup k porovnávání výkonu podniku s kolegy a konkurenty ve snaze učit se nejlepší způsoby podnikání.


Benchmarking

A systematic approach to comparing enterprise performance against peers and competitors in an effort to learn the best ways of conducting business.

Použito v metodice