Benefit

V podnikání je výsledek, jehož povaha a hodnota (vyjádřená různými způsoby) považuje podnik za výhodný.

Použito v metodice